Zwrot kosztów używania eko-samochodów

Zgodnie z planowanymi przez Rząd pracami legislacyjnymi na III kwartał 2022 roku, pracodawcy wkrótce maja uzyskać prawo do zwrotu pracownikom koszty korzystania z samochodów prywatnych dla celów służbowych, innych niż z napędem spalinowym.

 

Zgodnie z informacją zawartą w wykazie prac legislacyjnych, projektowana zmiana ma na celu wprowadzenie możliwości zwrotu pracownikom kosztów używania do celów służbowych samochodów prywatnych z napędem elektrycznym lub hybrydowym, ale także napędzanych wodorem, czy zasilanych innymi alternatywnymi źródłami energii. Obecne przepisy uwzględniają jedynie pojazdy spalinowe.