Oferta

Jesteśmy tam, gdzie nasi Klienci. W związku z tym, szczególnym przedmiotem naszego zainteresowania są:

Umowy i zobowiązania

Rozumiemy przez to aktywny udział w negocjacjach kontraktów i przygotowywanie różnego rodzaju umów z kontrahentami lub dostawcami. Posiadamy doświadczenie w opracowywaniu ogólnych warunków umów, wzorców umownych, procedur zakupowych, umów wdrożeniowych i serwisowych. Pracowaliśmy zarówno przy umowach typowych jak i przy długofalowych, wielobranżowych projektach, wymagających  zaangażowania specjalistów z różnych dziedzin. Pomagamy przy bieżącym wykonywaniu umów, przygotowując niezbędną dokumentację i korespondencję między zainteresowanymi stronami.

Postępowania sądowe

Przedsiębiorcy z reguły unikają spotkań w Sądach. To zrozumiałe – lepiej przecież tworzyć nowe wartości na stopie przyjacielskiej, bez konieczności sięgania do przymusowego egzekwowania swoich praw. Niekiedy jednak rozstrzygnięcie sporu przed Sądem staje się koniecznością. W takich przypadkach staramy się, aby ten proces był możliwie przejrzysty i przyjazny dla naszych Klientów, prowadząc ich przez meandry polskich procedur sądowych i sądowo-administracyjnych.

Pracodawcy i pracownicy

W tym zakresie doradzamy jak efektywnie stosować prawo pracy, zarówno indywidualne jak i zbiorowe. Reprezentujemy pracodawców w pracowniczych sporach indywidualnych, wspieramy ich w toku sporów zbiorowych oraz w negocjacjach ze związkami zawodowymi. Bierzemy udział w codziennym życiu działów personalnych naszych Klientów, wspomagając je w rozwiązywaniu bieżących problemów, tworzeniu różnorodnej dokumentacji pracowniczej oraz projektowaniu zakładowych źródeł prawa pracy.

Obsługa inwestycji

Nadzorujemy prawne aspekty procesów inwestycyjnych. Mamy doświadczenie w projektach green field dotyczących budowy nowych i rozbudowy istniejących zakładów produkcyjnych, w tym w postępowaniach przed właściwymi orangami administracji, przeprowadzaniu wykupów gruntów oraz kompleksowej regulacji stanów prawnych nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje.