Jak działamy

Insourcing

Bywa tak, że organizacja nie decyduje się na przekazanie całości swych problemów prawnych do zewnętrznej firmy i chce zachować część swych spraw pod ścisłą kontrolą, posiłkując się konsultacjami zewnętrznych specjalistów. W praktyce, współpraca taka może polegać na oddelegowaniu prawnika z LAWBERRY do wykonywania określonych czynności wspólnie z działem prawnym Klienta, pomocy zdalnej lub wykonywanie określonych zleceń dla działu prawnego firmy. Zaskakujące jest to, jak często taka okazjonalna pomoc przekształca się w długotrwałą i bliską współpracę!

Outsourcing

Niekiedy chęć ograniczania kosztów powoduje, że procesy związane z obsługa prawną przekazywane są na zewnątrz. Może to być kompleks problemów prawnych, z jakimi na co dzień spotyka się organizacja, lub tylko ich wycinek – jak chociażby obsługa umów handlowych. Zwykle proces ten obejmuje dwa etapy: badanie oczekiwań Klienta wraz z analizą istniejących u niego mechanizmów, a następnie zaproponowanie nowych rozwiązań i ich realizacja.

Usługi w ramach outsourcingu wykonywane są przez zespół prawników, pod kierownictwem partnera odpowiedzialnego za kontakt z Klientem.

Projekty

Projekty to specjalistyczne, długofalowe zlecenia przekazywane nam do realizacji przez Klientów. Wymagają one od nas szczególnie bliskiej współpracy z Klientem i dogłębnej analizy powierzonego nam obszaru.