Zmiany w orzekaniu o niepełnosprawności

Na chwilę obecną, w związku z trwającym stanem zagrożenia epidemicznego, możliwe było orzekanie o niepełnosprawności bez osobistego stawiennictwa na komisji lekarskiej.

 

W związku ze zmianą Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 26 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, od 13 września 2022 r. komisje orzecznicze wrócą do osobistego badania i wydawania orzeczeń po osobistym stawiennictwie na komisję lekarską.

 

Wnioski o wydanie orzeczeń o niepełnosprawności złożone przed dniem wejścia w życie nowych przepisów, czyli przed 13 września 2022 r., będą rozpatrywane tak jak dotychczas w stanie zagrożenia epidemicznego, czyli bez konieczności osobistego stawiennictwa na komisji.