Współczynnik do obliczania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy w 2023r.

Wartość współczynnika urlopowego w 2023 r. dla pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu niedziel, świąt i dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, wynosi 20,83. W 2022 r. współczynnik urlopowy dla zatrudnionego na pełny etat wynosił 20,92. Nowy obowiązujący w 2023 r. współczynnik stosuje się przy obliczaniu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, do którego pracownik nabył prawo w ciągu 2023 r., bez względu na to czy jest to urlop za bieżących rok, czy zaległy (§ 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego… (Dz. U. nr 2, poz. 14 z późn. zm.).