Wniosek o zmianę rodzaju umowy o pracę

Zgodnie z projektem zmian do Kodeksu pracy, pracownik zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy będzie mógł raz w roku kalendarzowym wystąpić do pracodawcy z wnioskiem, złożonym w postaci papierowej lub elektronicznej, o zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę o pracę na czas nieokreślony lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy, w tym polegające na zmianie rodzaju pracy lub zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Nie dotyczyłoby to pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na okres próbny.

 

Pracodawca powinien, w miarę możliwości, uwzględnić wniosek pracownika. Odpowiedzi na wniosek pracownika pracodawca będzie udzielał w postaci papierowej lub elektronicznej, „biorąc pod uwagę potrzeby pracodawcy i pracownika, nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania wniosku”. W razie nieuwzględnienia wniosku pracodawca informuje pracownika o przyczynie odmowy.

 

Wg projektu nowelizacji, brak udzielenia odpowiedzi w terminie 1 miesiąca albo brak jej uzasadnienia zagrożony będzie grzywną.