Ryczałt za pracę zdalną

W najbliższym czasie w Sejmie mają ponownie ruszyć prace nad nowelizację Kodeksu pracy obejmującą m.in. pracę zdalną.

 

Zgodnie z projektowanymi przepisami, wysokość ryczałtu ma odpowiadać przewidywanym kosztom ponoszonym przez pracownika w związku z pracą zdalną. Przez te koszty rozumie się koszty instalacji i serwisu narzędzi pracy, koszty energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej. Ponieważ ryczał nie będzie traktowany jako przychód w rozumieniu ustawy o PIT, jego wysokość a tym samym sposób ustalenia będzie podlegał kontroli podatkowej.

 

Tym samym, ustalając jego wysokość, pracodawca powinien rozważyć:

  1. normy zużycia energii elektrycznej oraz koszty usług telekomunikacyjnych,
  2. okoliczność, czy pracownik będzie świadczył pracę zdalną stale czy w formule hybrydowej (ustalanie ryczałtu w stawce miesięcznej lub dziennej),
  3. okoliczność, w jakim regionie będzie przebywać pracownik świadczący pracę zdalną, z uwagi na różnice w cenach usług telekomunikacyjnych w różnych regionach Polski,
  4. okoliczność, czy pracownik będzie korzystał z przesyłu danych za pomocą własnego łącza internetowego, czy za pośrednictwem firmowego telefonu komórkowego z przęsłem danych, finansowanego i tak przez pracodawcę; w takim przypadku ryczałt obejmować powinien jedynie koszt energii elektrycznej.