Projekt zmian przepisów BHP dot. czyszczenia i malowania natryskowego

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt zmian w Rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym, napylaniu i natryskiwaniu cieplnym.

 

Opracowanie projektowanego aktu wynika z konieczności dostosowania jego przepisów do postępu technicznego w procesach czyszczenia powierzchni, malowania natryskowego, napylania i natryskiwania cieplnego, jak również uaktualnienia powołanych w jego treści aktów prawnych.

 

Projekt jest na etapie uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych.