Orzeczenia sądowe, o których warto wiedzieć

W wyroku z dnia 10 stycznia 2018r. (skarga nr 1874/13) ETPC uznał, że zamaskowany monitoring jako środek ochrony uprawnień pracodawcy, to zbyt inwazyjne narzędzie, które narusza prawa pracowników do ochrony życia prywatnego (art. 8 konwencji).