Orzeczenia o niepełnosprawności

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej z 19 lipca 2022 r. (DzU z 29 lipca 2022 r., poz. 1606), w związku z niskim ryzykiem transmisji COVID19, zespoły orzekające w sprawach dotyczących niepełnosprawności, wznowią wezwania do osobistego stawiennictwa osób zainteresowanych. Powrót do dawnej procedury będzie miał zastosowanie do wszystkich wniosków składanych po 13.09.2022 roku