Nowe orzecznictwo

Sąd Okręgowy w Łodzi w wyroku z dnia 04 stycznia 2016r. (VII Pa 283/15) potwierdził dotychczasowa linię orzecznictwa, że wartości ujawnionych niedoborów pracodawca nie może automatycznie potrącać z wynagrodzenia pracownika: może to zrobić jedynie w przypadku uznania przez sąd takiego roszczenia i uprawomocnieniu się wyroku obciążającego pracownika, albo za jego zgodą, z tym że wyrażenie przez pracownika zgody z góry, bez świadomości wielkości długu i istnienia przesłanek odpowiedzialności, jest nieważna. Zgodą pracownika nie jest umowa o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie.