Dostęp dla związków zawodowych do algorytmów określających normy pracy

Sejmowa Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii opracowała projekt przepisu dającego związkom zawodowym dodatkowe prawo w zakresie żądania od pracodawcy określonych informacji.

 

W ramach opracowanego zapisu, pracodawca miałby – oprócz dotychczas przedkładanych informacji w zakresie m.in. warunków pracy i wynagradzania, działalności i sytuacji ekonomicznej firmy, itp. – przedkładać również informacje dotyczące parametrów, zasad i instrukcji, na których opierają się algorytmy lub systemy sztucznej inteligencji, które mają wpływ na podejmowanie decyzji, a które mogą mieć wpływ na warunki pracy i płacy, dostęp do zatrudnienia i jego utrzymanie, w tym profilowanie.

 

Nie wiadomo, czy proponowany zapis zostanie przekazany do dalszych prac w parlamencie, natomiast wskazuje on na tendencję do rozszerzania i aktualizacji uprawnień związków zawodowych.