Aktualności

Obliczanie współczynnika urlopowego

W stanowisku z dnia 25 stycznia 2016r. MRPiPS wyjaśniło, że „(…) Współczynnik (…) określa w istocie przeciętną miesięczną liczbę dni przypadających do przepracowania w danym roku kalendarzowym i służy konkretnie do obliczania ekwiwalentu za 1 dzień urlopu. Zdaniem Departamentu dni, w które przypada zarówno niedziela, jak i inne święto wskazane w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. (…) należy uwzględniać (liczyć) przy ustalaniu ekwiwalentu za urlop tylko jako niedziele. Natomiast ustalając liczbę świąt do celów obliczania ekwiwalentu za urlop należy uwzględniać wyłącznie te dni świąteczne, które przypadają w dniu innym niż niedziela. (…)”.Wymienione stanowisko jest odpowiedzią resortu na pojawiające się ostatnio opinie, iż podczas obliczania współczynnika uwzględnia się wszystkie niedziele kalendarzowe oraz pełną liczbę świąt (trzynaście) wymienionych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 90), niezależnie w jakim dniu kalendarzowym przypadają.