Praca zdalna

W Sejmie rozpoczęły się prace nad uchwaleniem zmian do kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej.

 

Jeżeli projekt utrzyma się w kształcie w jakim wpłynął do Sejmu, wówczas pracodawcy będą mieć jedynie 14 dni na wprowadzenie w życie uchwalonych zmian, ponieważ zgodnie z art. 20 projektowanej Ustawy, nowe przepisy wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Jest to o tyle istotne, ze część obowiązków przewidzianych nowymi przepisami obwarowana jest sankcjami za naruszenie przepisów bhp, co jest zagrożone karą grzywny do 30.000 zł; chodzi tu przede wszystkim o:

 

  • nieprzeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego w zakresie pracy zdalnej,
  • nieodebranie oświadczenia od pracownika o zapoznaniu się z taką oceną ryzyka
  • nieodebranie oświadczenia od pracownika o posiadaniu odpowiedniego stanowiska pracy zgodnego z bhp.