Інформаційний Обов’язок

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБОВ’ЯЗОК ПРИ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ТА ПРОЖИВАНН

Ми надаємо Вам дану інформацію для інформування про те, як ми обробляємо Ваші персональні дані.

A. Хто є адміністратором Ваших персональних даних?

Адміністратором персональних даних є Lawberry Pietrzyk i Partnerzy Radcowie Prawni sp. p. з місцезнаходженням за адресою: вул. Ясногорска 9, 31-358 Краків, внесена до реєстру підприємців Державного Судового Реєстру під номером KRS 0000418922, який ведеться Районним Судом для Кракова — Середмістя в Кракові, XI Господарський Відділ, REGON: 122563295, NIP: 6772368648 (далі: «Lawberry»). Це означає, що несемо відповідальність за використання персональних даних безпечним чином, відповідно до чинного законодавства.

Б. З ким Ви можете зв’язатися з питань своїх персональних даних?

Ви можете звернутись до нас в будь-який час на електронну адресу: biuro@lawberry.pl

Ми не прийняли рішення щодо призначення Інспектора по Захисту Даних — особи, яка буде займатися питаннями захисту даних. Якщо така особа буде призначена, ми Вас про це повідомимо.

B. Який обсяг персональних даних, які обробляє Lawberry?

Lawberry обробляє наступні дані: ім’я, прізвище, попередні ім’я та прізвище, родове прізвище, по батькові, ім’я матері, дівоче прізвище матері, дата народження, місце народження, громадянство, національність, серія і номер проїзного документа, термін дії проїзного документа, сімейний стан, освіта, зріст, колір очей, особливі прикмети, відомості про зобов’язання, що виникають із судових рішень, постанов та адміністративних рішень, зокрема щодо аліментів на території Республіки Польща, інформацію щодо порушення кримінальних справ та судові провадження у справах про правопорушення на території Республіки Польща, інформація про судимість на території Республіки Польща, номер PESEL, стать, адреса місця проживання, номер телефону, адреса електронної пошти, фотографія, дати попередніх візитів на територію Республіки Польща та проживання за кордоном протягом останніх 5 років.

Г.З яко ю метою і на якій підставі Lawberry обробляє Ваші персональні дані?

Відповідно до ЗГЗД (GDPR) передумовами обробки персональних даних можуть бути:

а) згода особи, персональні дані якої обробляються,

б) необхідність виконання договору, укладеного між Lawberry та особою, персональні дані якої обробляються,

в) юридичні зобов’язання, які має Lawberry згідно чинного законодавства,

г) необхідність захисту життєво важливих інтересів особи, персональні дані якої обробляються,

д) необхідність виконання Lawberry завдання до лежить в інтересах суспільства або,

е) необхідність виконання встановлених законом для Lawberry норм.

У зв’язку з вищевказаним, Ваші персональні дані обробляються Lawberry для наступних цілей:

а) для належного оформлення легалізації Вашого перебування та працевлаштування на території Польщі згідно з чинним законодавством; на підставі договору, укладеного між Вами та Lawberry;

б) для належного оформлення легалізації Вашого перебування та працевлаштування на території Польщі, яке здійснюється від імені вашого роботодавця згідно з чинним законодавством; всі дані для цієї мети обробляються і надаються роботодавцям на підставі згоди (цю основу обробки ми називаємо далі «згода”);

в) встановлення, здійснення або захист від претензій, якщо претензії пов’язані з виконанням окремих легалізаційних процедур, зазначених в пункті а) і б). З цією метою ми будемо обробляти Ваші персональні дані на основі нашого юридично законного інтересу, що полягає у встановленні, здійсненні або захисті від претензій у судових або державних органах.

Це означає, що у Вашому випадку, обробка всіх отриманих від Вас персональних даних здійснюється на підставі Вашої згоди в цілях виконання договору, укладеного з Вами.

Д. Чи Lawberry здійснює обробку персональних даних у формі профілювання?

Lawberry не приймає рішення, які засновані виключно на автоматизованій обробці, включаючи профілювання, особисту інформацію.

Е. Кому передаються Ваші персональні дані?

Lawberry передає Ваші особисті дані:

а) одержувачам персональних даних, таким як особи, що надають консультаційні, консалтингові, аудиторські, податкові, бухгалтерські послуги, яким Lawberry доручає виконання таких послуг, особам, які доручають Lawberry виконання юридичних послу або співпрацюють з Lawberry,

б) особам, які обробляють персональні дані від імені Lawberry, таких як компанії, які займаються обслуговуванням телеінформаційних систем, агенції безпеки, суб’єкти, що надають консультаційні, консалтингові, аудиторські, податкові та бухгалтерські послуги, що діють за дорученням Lawberry,

в) іншим адміністраторам персональних даних, які обробляють персональні дані від свого імені, зокрема, Вашому роботодавцю, для якого Lawberry надає послуги з легалізації працевлаштування та перебування працівників, особам, які здійснюють діяльність у сфері надання поштових або кур’єрських послуг, особам, що здійснюють платіжну діяльність (банки, платіжні установи), органам державного управління та судам в межах діяльності, що здійснюється перед цими органами або судами.

Ж. Від кого ми отримуємо інформацію?

Персональні дані, що обробляються передаються нам безпосередньо від осіб, яким вони належать або від законних представників неповнолітніх, а також від інших адміністраторів даних, з якими ми співпрацюємо.

З. Чи дані передаватися за межі Європейської економічної зони?

На даний момент Lawberry не планує передавати Ваші особисті дані за межі ЄЕЗ (тобто, за межі території, що включає ЄС, Ісландію, Ліхтенштейн та Норвегію).
У разі, якщо Lawberry прийме рішення про передачу даних за межі ЄЕЗ, це буде зроблено виключно на умовах і в межах дозволених законом.

I. Протягом якого часу обробляються персональні дані?

Lawberry буде зберігати дані не довше, ніж це обґрунтовано відповідно до правил зберігання даних. Персональні дані будуть зберігатися виключно на період, необхідний для досягнення цілей, для яких вони були зібрані та оброблені, зокрема з метою виконання всіх законодавчих вимог, вимого щодо регулювання, обліку або звітності.

Враховуючи встановлені законом строки давності цивільних претензій і термін давності публічних претензій, персональні дані видаляються через 6 років після закінчення року, в якому мета обробки даних була досягнута.

ІІ. Які Ваші повноваження, пов’язані з обробкою даних?

Будь ласка, зверніть увагу, що Ви маєте наступні права:

а) право доступу до змісту своїх персональних даних (подання заявки на отримання інформації про дані, які обробляються та отримання їх копій, включаючи, копії Ваших персональних даних, які передаються третій країні), а також право на їх виправлення, спростування), видалення необґрунтовано оброблених даних, обмеження обробки (призупинення дій щодо обробки даних або невидалення даних – в залежності від поданої заявки), а також право передачі цих даних іншому адміністратору даних або Вам (у межах, встановлених ст. 20 ЗГЗД (GDPR)).

б) право відкликання згоди на обробку персональних даних у будь-який час без впливу на законність обробки, яка була здійснена на підставі згоди до її відкликання.

в) за особливих ситуацій Ви маєте право до внесення в будь-який час заперечень щодо обробки персональних даних компанією Lawberry, якщо підставою використання даних є юридично обґрунтований інтерес Lawberry чи інтерес суспільства. У цьому випадку, після розгляду заперечення, Lawberry зможе обробляти Ваші персональні дані, вказані у заяві виключно, якщо Lawberry доведе, що існують:

важливі обґрунтовані підстави для обробки даних, які, за законом, вважаються вищими за Ваші інтереси, права і свободи, або, підстави для встановлення, розслідування або захисту претензій.

Ви можете скористатися всіма цими правами, надіславши відповідну заявку до Lawberry на адресу компанії: вул. Ясногорска 9, 31-358 Краків або на адресу електронної пошти biuro@lawberry.pl

Обсяг кожного з цих прав і ситуації, в яких вони можуть здійснюватися, виникають з законодавства.

Ви також маєте право звернутись зі скаргою до Голови Управління з захисту персональних даних, якщо ви вважаєте, що обробка Ваших персональних даних компанією Lawberry порушує положення ЗГЗД (GDPR).