Nota prawna

Niniejsza witryna internetowa („Strona”) została przygotowana na zlecenie LAWBERRY Pietrzyk i Partnerzy, radcowie prawni sp. p. w Krakowie („LAWBERRY”). Wszelkie informacje zawarte na Stronie dostępne są nieodpłatnie. Strona służy wyłącznie celom informacyjnym. Żadnej z informacji zawartych na Stronie nie należy traktować jako porady prawnej ani oferty świadczenia usług prawniczych. W celu uzyskania porady prawnej lub bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt z LAWBERRY. Zawartość Strony, w tym tekst, rozwiązania graficzne i techniczne, podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Jeżeli inaczej nie zastrzeżono wszelkie prawa z tego tytułu przysługują wyłącznie LAWBERRY. Wysyłając do LAWBERRY zamówienie na newsletter, zamawiający zgadza się otrzymywać go za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej.