Zmiany w umowach na czas określony

Projekt nadchodzących zmian w Kodeksie pracy, oprócz kwestii pracy zdalnej i nowych rozwiązań prorodzinnych (m. in. wydłużenie  wymiaru urlopu rodzicielskiego z 32 i 34 tygodni do odpowiednio 41 i 43 tygodni oraz wprowadzenie urlopu dla rodziców dziecka posiadającego ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu nawet do 67 tygodni) obejmuje również zmiany w zasadach dotyczących umów na czas określony.

 

Zgodnie z planowanymi przepisami, umowy na czas określony zostaną zrównane z umowami na czas nieokreślony w następujących obszarach:

  • obowiązek uzasadnienia wypowiedzenia umowy na czas określony;
  • obowiązek konsultacji związkowej;
  • możliwość ubiegania się o przywrócenie do pracy.