Zmiana stawek tzw. „kilometrówek”

W DU  z 2023r. poz.5 zostało opublikowane Rozporządzenie MI z dnia 22 grudnia 2022r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. W Rozporządzeniu nadano nowa treść par. 2 Rozporządzenia bazowego jak następuje:

 

Par. 2. Koszty używania pojazdów do celów służbowych pokrywa pracodawca według stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, które nie mogą być wyższe niż:

  • dla samochodu osobowego:
    1. o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,89 zł,
    2. o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 1,15 zł,
  • dla motocykla – 0,69 zł,
  • dla motoroweru – 0,42 zł.”.

 

Zmiany weszły w życie z dniem 17 stycznia 2023r.