Wzrost limitów dla emerytów i rencistów

Począwszy od 01.09.2022 obniżeniu podlegają limity wynagrodzenia, które mogą „dorobić” osoby pobierające świadczenia ZUS. Zgodnie z nowymi stawkami, jeżeli osoba taka zarobi ponad 70% przeciętnego wynagrodzenia – czyli 4309,40 zł, to zostanie im zmniejszona emerytura lub renta. Dodatkowo, gdy kwota zarobków przekroczy 130% przeciętnego wynagrodzenia – czyli 8003,20 zł, to nastąpi zawieszenie świadczenia. Zasada jest również taka, że limity te nie dotyczą emerytów  którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny. Kolejna, kwartalna aktualizacja wskaźników, nastąpi od 01.12.2022.