Wysokość odpisu na ZFŚS w roku 2023

W 2023 r. wynagrodzenie w oparciu, o które ustala się odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, tak jak w 2022 r., wynosi 4.434,58 zł (Mon. Pol. z 2020 r. poz. 195). Tak wynika z ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 (ustawa ta została opublikowana w Dz. U. z 2022r. poz. 2666).

 

Konsekwencją powyższego, w 2023 r. na takim samym poziomie jak w 2022 r. pozostała wysokość świadczenia urlopowego wypłacanego w maksymalnej kwocie, o którym mowa w ustawie o Funduszu.