Wynagrodzenie za okres wykonywania badań profilaktycznych – stanowisko GIP

GIP w stanowisku z dnia 07 października 2022r. (znak: GIP-GBI.0701.116.2022.3)  wyjaśnił, że „(…) jeżeli w ramach badań profilaktycznych lekarz medycyny pracy skierował pracownika na badania specjalistyczne lub odesłał pracownika do lekarza leczącego w celu uzyskania zaświadczenia o zakończeniu leczenia (dotyczy badań kontrolnych…), to za czas nieobecności w pracy w związku z przeprowadzanymi badaniami pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. (…)„.

 

Oznacza to, że  pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia za cały okres wykonywania badań okresowych/kontrolnych, w tym oczekiwania na badania specjalistyczne lub inne wymagane przez lekarza medycyny pracy, obliczonego na zasadach określonych w  § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy… – Dz. U. z 2017 r. poz. 927.