Wynagrodzenie minimalne w 2022 r.

W DU z dnia 15 września 2021r. poz. 1690 opublikowano rozporządzenie RM w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022r. Od 01 stycznia 2022r.:

 

  • Minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 3010 zł,
  • Minimalna stawka godzinowa wynosi 19,70 zł.