WNIOSEK O PESEL DLA UCHODŹCY Z UKRAINY

(na podstawie: Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym  na terytorium tego państwa)

aktualizacja: 15.03.2022

 

KTO

 

Obywatel Ukrainy (UA) lub członek  najbliższej rodziny obywatela UA, który ma Kartę Polaka lub małżonek obywatela UA innego obywatelstwa, którzy przybyli w okresie od 24.02.2022 na terytorium RP bezpośrednio z terytorium UA.

 

        WNIOSEK O REJESTRACJĘ A WNIOSEK O PESEL

 

USTAWA przewiduje, że w przypadku gdy wjazd obywatela UA na terytorium RP nie został zarejestrowany przez komendanta placówki SG podczas kontroli granicznej, Komendant Główny SG rejestruje pobyt obywatela UA na terytorium RP, na jego wniosek.

 

Przepisy w zakresie wniosku O REJESTRACJĘ odwołują się do wniosku o PESEL. Tak więc obywatel UA składa tylko jeden wniosek, tj. wniosek o PESEL. Nie składa się osobnego wniosku o rejestrację, nawet jeśli wjazd nie został zarejestrowany w dokumencie przy przekraczaniu granicy. W takim przypadku obowiązkowo należy złożyć wniosek o PESEL nie później niż w 60 dni od dnia wjazdu.

 

        WNIOSEK O PESEL

 

Wszystkie potrzebne informacje na temat wniosku i potrzebnych danych znajdują się TUTAJ

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-numer-pesel-oraz-profil-zaufany–usluga-dla-obywateli-ukrainy

 

        WZÓR WNIOSKU

 

Znajduje się na powołanej stronie www w zakładce: „Co musisz przygotować”.

 

Jest od przygotowany w wersji dwujęzycznej. Wniosek w imieniu dziecka składa rodzic, opiekun, kurator lub osoba sprawująca faktyczną pieczę.

 

        KIEDY SKŁADAĆ

 

Najwcześniej 16.03.2022

 

Zgodnie z KOMUNIKATEM Ministra Cyfryzacji w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań (…): Termin powszechnego uruchomienia obsługi wniosków o nadanie nr PESEL ustanawia się na dzień 16 marca 2022 r. (od tego dnia można składać wnioski o PESEL).

 

        GDZIE SKŁADAĆ

 

W dowolnym urzędzie gminy na terytorium RP

 

Na stronie https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-numer-pesel-oraz-profil-zaufany–usluga-dla-obywateli-ukrainy w zakładce „Gdzie składasz wniosek” można wpisać swoje miejsce pobytu i wskazany zostanie najbliższy Urząd wraz z danymi adresowymi i mapą dojazdu. Nie jest to jednak właściwość wyłączna, bo wniosek można złożyć w każdym urzędzie gminy.

 

        CO BĘDZIE POTRZEBNE

 

DO WNIOSKU O PESEL

Kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym w rozmiarach 35 x 45 mm (szerokość x wysokość).

 

Dokument tożsamości, który potwierdzi dane. Jeżeli nie ma takiego dokumentu, to podpisanie wniosku jest równoważne prawnie z oświadczeniem, że dane są prawdziwe.

 

GDY RÓWNOCZENIE WNIOSIMY O PROFIL ZAUFANY:

Działający telefon komórkowy z numerem od polskiego operatora, którego jest się wyłącznym użytkownikiem oraz adres e-mail

 

        INNE INFORMACJE

 

  • wniosek jest bezpłatny
  • potwierdzenie o numerze PESEL wydawane w urzędzie, gdzie wniosek jest składany
  • jednocześnie z numerem PESEL można uzyskać profil zaufany (umożliwia załatwianie wielu spraw urzędowych przez Internet)
  • przy wyrabianiu numeru PESEL pobierane są odciski palców (od dzieci, do 12 r.ż., nie pobiera się odcisków palców).