Ustawa o obronie Ojczyzny

Z dniem 23 kwietnia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655), mająca zagwarantować żołnierzom realizującym obowiązek bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej najlepsze do tego warunki. Akt ten: „(…) zakłada skodyfikowanie, znajdujących się dotychczas w różnych ustawach, przepisów prawa wojskowego. (…)” (por. str. 1 uzasadnienia do projektu ustawy o obronie Ojczyzny, dostępnego na stronie internetowej www.sejm.gov.pl). Regulując materię obronności kraju kompleksowo, uchyliła ona szereg dotychczasowych aktów prawnych, w tym ustawę z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 372 ze zm.) oraz ustawę z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 536). Większość rozwiązań obejmujących pracodawców pozostanie niezmienionych, jednak w ramach wzmacniania obronności kraju m.in. poprzez aktywację nowych służb, zmienił się katalog pracowników uprawnionych.