Skracanie zwolnień lekarskich

Niekiedy zdarza się sytuacja, że pracownik przebywający na L4 chce wcześniej wrócić do pracy; powstaje wówczas pytanie, jak zmienić wystawione wcześniej zwolnienie?

 

Przepisy regulują na wprost jedynie procedurę prostowania błędów i omyłek w zaświadczeniach lekarskich (np. w razie wpisania błędnych dat, omyłek pisarskich); w takim przypadku praktykuje się unieważnianie („anulowanie”) zaświadczenia wystawionego wadliwie i ponowne wystawienie zaświadczenia prawidłowego. Procedura skracania okresu zwolnienia w związku z odzyskaniem zdolności do pracy nie została natomiast uregulowana ustawowo.

 

Z uwagi na konieczność wykluczenia ewentualnych pomyłek, przyjmuje się, że sposób postępowania powinien być podobny, czyli również w tym drugi wypadku należy zaświadczenie lekarskie unieważnić i wystawić nowe, ze skróconym okresem niezdolności do pracy. Różnica w obu tych scenariuszach będzie natomiast taka, że w przypadku błędów pisarskich lub oczywistych omyłek  można odstąpić od ponownego badania pacjenta, to w tym drugim przypadku, oceniając zdolność do pracy, badanie takie powinno być przeprowadzone.