Projekt ustawy o aktywności zawodowej

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt Ustawy o aktywności zawodowej (numer projektu UD399). Zgodnie z propozycjami ustawodawcy, firmy będą mogły uzyskać fundusze finansowe na utworzenie stanowiska pracy zdalnej.

 

Warunkiem wsparcia będzie  miejsce zamieszkania i wykonywania obowiązków zawodowych przez zatrudnionego, które musi być na terenie zagrożonym marginalizacją.

 

Zgodnie z projektem, górną granicą dofinansowania będzie dwukrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

Grupy pracowników, które miałyby być objęcie projektem, są:

  • osoby do 30 roku życia,
  • osoby do 40 roku życia które wychowują małoletnie dzieci,
  • osoby sprawujące opiekę nad osobami zależnymi.

 

Inne zmiany proponowane tym projektem to m.in. przepisy dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego; projekt zakłada wprowadzenie ubezpieczenia zdrowotnego dla osoby nie mającej innego tytułu do tego ubezpieczenia. Rozwiązanie to ma na celu umożliwienie uzyskania uprawnień do świadczeń zdrowotnych przez osoby nieaktywne zawodowo i niezarejestrowane w urzędzie pracy (osoby bezrobotne) bez konieczności rejestracji w Urzędach Pracy.