Prawo do bycia „offline”

Na linii Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz związków zawodowych trwa wymiana opinii w sprawie „prawa do bycia offline” dla pracowników. Dyskusja ta wynika z rezolucji w sprawie prawa do bycia offline którą przyjął Parlament Europejski w dniu 21 stycznia 2021 r. (niewiążąca). Kwestia ta została też ujęta w programie prac europejskich partnerów społecznych na lata 2022–2024.

 

W swej opinii Ministerstwo przypomniało, że zatrudniony nie musi pozostawać w kontakcie z szefem po zakończeniu dniówki, jeśli ten ostatni nie zlecił mu pracy w nadgodzinach lub dyżuru.

 

Tym samym zdaniem strony rządowej k.p. już teraz wystarczająco chroni prawo podwładnych do bycia offline (niekontaktowania się z pracodawcą). Trzeba jednak liczyć się z tym, że odpowiednie przepisy w tym względzie będzie chciała w najbliższej przyszłości wprowadzić UE