Praca zdalna – wypadek przy pracy

Zgodnie z projektowana treścią art. 6731 § 9 kodeksu pracy, w razie wypadku przy pracy zdalnej pracodawca będzie miał takie same obowiązki, jak wobec pracownika stacjonarnego. Będzie więc zobowiązany przestrzegać zapisów art. 234 k.p. oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (DzU nr 105, poz. 870).

 

Mimo że zdarzenie nastąpi w czasie pracy zdalnej, pracodawca zobowiązany będzie podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie oraz ustalić w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyny wypadku oraz zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom.

 

Pracodawca będzie również prowadzić postępowanie wypadkowe, z ta jednak różnicą, że zamiast oględzin miejsca zdarzenia na terenie firmy, oględzinom poddane zostanie pomieszczenie w którym wykonywana jest praca zdalna, zaś pracownik powinien to pomieszczeń do oględzin udostępnić. Zgodnie z projektem, oględzin miejsca wypadku dokonuje się po zgłoszeniu wypadku przy pracy zdalnej, w terminie uzgodnionym przez pracownika albo jego domownika, w przypadku gdy pracownik ze względu na stan zdrowia nie jest w stanie uzgodnić tego terminu, i członków zespołu powypadkowego. Oględziny dotyczą zarówno mieszkania pracownika jak i każdego innego miejsca z którego pracownik świadczy pracę zdalną (np. hotel). Zespół powypadkowy może jednak odstąpić od dokonywania oględzin miejsca wypadku przy pracy zdalnej, jeżeli uzna, że okoliczności i przyczyny wypadku nie budzą jego wątpliwości. Oznacza to, że w niektórych (prostszych) przypadkach zespół wypadkowy może poprzestać np. na oględzinach zdjęć z miejsca zdarzenia lub okazaniu tego miejsca na wideokonferencji; jednak w sprawach bardziej skomplikowanych kluczowe będzie przeprowadzenie bezpośrednich oględzin, bez środków porozumienia się na odległość.