Praca zdalna – miejsce przechowywania dokumentów

W stanowisku z dnia 13 grudnia 2022r. MRiPS wskazało, że „zgodnie z § 3 pkt 2 rozporządzenia MRPiPS z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej, oświadczenia lub dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia pracownika przechowuje się w części B akt osobowych pracownika. W tej części należy więc przechowywać dokumenty związane z wykonywaniem pracy zdalnej. Po wejściu w życie nowelizacji Kodeksu pracy wprowadzającej pracę zdalną jako stałe rozwiązanie, które zastąpi przepisy tzw. specustawy covidowej dotyczące pracy zdalnej i przepisy K.p. dotyczące telepracy – miejsce przechowywania dokumentów związanych z wykonywaniem pracy w tej formie nie ulegnie zmianie. Znowelizowane jednak zostanie ww. rozporządzenie w taki sposób, że w katalogu (otwartym) dokumentów przechowywanych w części B akt osobowych pracownika dokumenty dotyczące wykonywania pracy w formie telepracy zostaną zastąpione dokumentami dotyczącymi wykonywania pracy zdalnej”.