Podróże służbowe

Od 29.11.2022 roku zmianie ulegają przepisy Rozporządzenia w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, które powszechnie jest stosowane przez pracodawców w celu ustalania należności z tytułu podróży służbowych (nowe stawki dla poszczególnych krajów – diety za dobę podróży zagranicznej oraz limitu na nocleg w poszczególnych państwach).

 

Dodatkowo, od 01.01.2023 rozporządzenie przewiduje, że dieta w czasie podróży krajowej jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia i wynosi 45 zł za dobę podróży.