Pensja minimalna – projekt

Rząd planuje podwyżki pensji minimalnych od 2023 roku, zgodnie z projektem (przepisy nie zostały jeszcze uchwalone), minimalne wynagrodzenie za pracę w 2023 roku wyniesie:

  • od 01.01.2023 r. – 3490 zł tj. o 480 zł więcej niż w 2022 r.;
  • od 01.07.2023 r. – 3600 zł.

 

Minimalna stawka godzinowa w 2023 roku będzie natomiast wynosić:

  • od 01.01.2023 r. – 22,80 zł tj. o 3,10 zł więcej niż w 2022 r.;
  • od 01.07.2023 r. – 23,50 zł.