Orzeczenie sądowe, o których warto wiedzieć

Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 7 lipca 2022r. w sprawie o sygn. C 377/21, liczenie stażu pracy pracownika może być uzależnione od wymiaru jego etatu, o ile przepisy lokalne (krajowe) to dopuszczają.

 

Oznacza to, że polskie przepisy kodeksu pracy są korzystniejsze dla pracowników wszędzie tam, gdzie nakazują identyczne traktowanie obu grup pracowników Przykładowo, długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę jest ustalana tak samo dla obu grup pracowników.

 

Jednak co ciekawe, Trybunał zwrócił uwagę, że reguła proporcjonalnego liczenia uprawnień pracowników w zależności od wymiaru etatu sama w sobie nie jest nierównym traktowaniem i może być opuszczone ustawodawstwem krajowym; przykładowo odniesione zostało to do ewentualnych zakładowych reguł naliczania premii (wg podejścia, że pracownik zatrudniony na pół etatu otrzymuje jedynie połowę premii). Trudno jednak przewidzieć jak w przypadku sporu taka zasada byłaby potraktowana w świetle polskich przepisów zakazujących dyskryminacji i nierównego traktowania pracowników, które podwyższają standard ochrony pracowników w stosunku do przepisów unijnych.