Orzeczenia sądowe, o których warto wiedzieć

• Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w orzeczeniu z 15 lipca 2021 r. (połączone sprawy C-152/20 i C-218/20) wskazał m.in., że nawet jeśli klauzula wyboru prawa (tj. jakie prawo będzie brane pod uwagę przy wyznaczaniu uprawnień pracownika) została zredagowana przez pracodawcę, a pracownik ograniczył się do jej zaakceptowania, to strony dokonały swobodnego wyboru prawa. Wydaje się, że zamyka to drogę podważaniu skuteczności wyboru prawa w oparciu o argumentację, że to pracodawca zredagował i „wymusił” umowę w określonym brzmieniu. Inny wniosek Trybunału mógłby mocno skomplikować praktykę, ponieważ prawie zawsze to firma przygotowuje umowę o pracę.

 

• W wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z 15 czerwca 2021 r. (skarga nr 35786/19) wynika, że pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę tylko z powodu tego, że pracownik „polubił” kilka postów w mediach społecznościowych. Zdaniem Trybunału, wypowiedzenie umowy o pracę z tego powodu jest nieuzasadnione i nieproporcjonalne do sytuacji. Trybunał zauważył, że pracodawca nie ma prawa generalnie zakazywać pracownikowi aktywności w Internecie. W związku z tym, należy odróżniać i odmiennie oceniać wagę tego, czy ktoś jedynie „polubił” posty w mediach społecznościowych, czy też stworzył własne treści i je rozpowszechnia. W konsekwencji, Trybunał uznał, że zwolnienie z pracy za „polubienie” postów zamieszczonych w Internecie godzi w wolność wyrażania własnej opinii.