Orzeczenia sądowe, o których warto wiedzieć

W wyroku z dnia 12 marca 2018r. (sygn. akt VIII Pz 13/18) SO w Gliwicach uznał, że zabezpieczenie powództwa o przywrócenie do pracy poprzez zobowiązanie pracodawcy do zatrudnienia byłego pracownika na dotychczasowym stanowisku jest niedopuszczalne.