Orzeczenia, o których warto wiedzieć

❖ W wyroku Sądu Najwyższego z dnia 23 marca 2022 r. (sygn.. akt I PSK 222/21) czytamy, że chociaż pracodawca może zwolnić pracownika w trybie art. 52 k.p. jeżeli ten ciężko naruszy swoje podstawowe obowiązki pracownicze, to jednak nawet jeśli podwładny naruszy jakiś podstawowy obowiązek (np. związany z usprawiedliwianiem nieobecności, tak jak to miało miejsce w przedmiotowej sprawie), nie oznacza to automatycznie, że naruszenie ma ciężki charakter tj. że pracownik działał ze złą wolą albo był rażąco niedbały – zwłaszcza gdy pracodawca wcześniej tolerował jego błędy i nie zwracał na to uwagi.