Nowy wzór karty wypadku przy pracy

W dniu 01.01.2023 wchodzi w życie Rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej z 9 grudnia 2022 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy, które określa nowy wzór karty wypadku przy pracy, o symbolu Z-KW.

 

Główne zmiany to:

  • możliwość przekazywania karty na portal sprawozdawczy Głównego Urzędu Statystycznego w postaci elektronicznej (a więc np. za pośrednictwem e-maila);
  • wprowadzenie dodatkowej pozycji, gdzie wpisuje się, czy wypadek wydarzył się w związku z wykonywaniem pracy zorganizowanej w formie zdalnej lub telepracy;
  • doprecyzowanie jednostek lokalnych (w odniesieniu do zakładu, oddziału, filii pracodawcy);
  • rozbudowana lista rodzajów urazów będących skutkiem wypadku (i przyporządkowanych do nich kodów) – dotychczas było ich 14, teraz jest już 32;
  • nowy układ formularza i nowe używane definicje, objaśnienia, klasyfikacje i oznaczenia kodowe.