Nowe orzecznictwo

W wyroku z dnia18 lutego 2016r. (sygn. akt II PK 352/14) SN stwierdził, że świadczenie prostych, nieskomplikowanych czynności w wielozadaniowym procesie pracy (tu: budowlanym) wymusza w sposób naturalny podporządkowanie się bieżącym poleceniom zlecającego co do czasu i miejsca pracy oraz sposobu jej wykonania. W tego typu sytuacjach nie ma więc mowy o podziale procesu inwestycyjnego na szereg etapów zamykających się w pewną – dającą się wyodrębnić – całość przypisaną jednej osobie. A takie działanie odbiera konieczny dla umowy o świadczenie usług element samodzielności wykonawcy. W takim przypadku firma zatrudniająca musi liczyć się z tym, że sąd uzna taką umowę za istnienie stosunku pracy.