Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą – stanowisko MRiPS

W stanowisku z dnia 15 listopada 2022r. MRiPS uznało, że w przepisy nie zawierają  regulacji, iż wymiar czasu pracy w trakcie łączenia urlopu rodzicielskiego i wydłużonej jego części musi być taki sam. W stanowisku czytamy m.in.:

 

„(…) zgodnie z art. 182 (1e) Kodeksu pracy pracownik może łączyć korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. Natomiast w myśl art. 182 (1f) Kodeksu pracy w przypadku łączenia przez pracownika korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu, wymiar urlopu rodzicielskiego ulega wydłużeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracownika w trakcie korzystania z urlopu lub jego części. Pracownik może też łączyć korzystanie z części urlopu rodzicielskiego powstałej w wyniku proporcjonalnego wydłużenia tego urlopu z wykonywaniem pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy. Nie ma przy tym zastrzeżenia, że wymiar czasu pracy podczas łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą i wymiar czasu pracy podczas łączenia wydłużonego urlopu rodzicielskiego z pracą powinien być jednakowy. Pracownik może łączyć urlop rodzicielski z pracą na 1/4 etatu, a jego wydłużenie z pracą na 1/2 etatu. (…)„.