Kto może zostać sygnalistą?

Osobami, które dokonują zgłoszenia nieprawidłowości, pracując w sektorze prywatnym lub publicznym i uzyskały informacje o naruszeniach, czyli tzw. sygnalistami mogą być m.in.:

  • pracownicy
  • kandydaci w procesie rekrutacji oraz osoba, której stosunek pracy z danym podmiotem już ustał (były pracownik)
  • dostawcy, kontrahenci
  • osoby prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek
  • akcjonariusze oraz wspólnicy spółek prawa handlowego
  • członkowie organów: nadzorujących, administracyjnych i zarządzających przedsiębiorstwami
  • wolontariusze i stażyści, bez względu na to, czy otrzymują wynagrodzenie, czy nie.

 

Polski prawodawca wraz z implementacją nowej unijnej regulacji powinien rozstrzygnąć, czy także zgłoszenia anonimowe będą procesowane w ramach działalności systemów whistleblowingowych.