Kontrola trzeźwości pracowników, praca zdalna i programy zdrowotne w ramach badań profilaktycznych

W dniu 30.01.2022 Prezydent podpisał Ustawę z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, dalej zwana nowelą.

 

Wprowadza ona do Kodeksu pracy przepisy dotyczące:

  • przeprowadzania kontroli trzeźwości pracowników oraz kontroli pracowników na obecność w ich organizmie środków działających podobnie do alkoholu (takimi środkami zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia są opioidy, amfetamina i jej analogi, kokaina, tetrahydrokanabinole, benzodiazepiny);
  • pracy zdalnej;
  • uczestnictwa pracowników w programach zdrowotnych lub programach polityki zdrowotnej w ramach badań profilaktycznych.

 

Wymienione w pierwszym i trzecim myślniku regulacje będą obowiązywały już po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia noweli, natomiast przepisy dotyczące pracy zdalnej wejdą w życie po upływie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia noweli w Dzienniku Ustaw.