Kolejne podwyżki diet w podróży służbowej

W naszym ostatnim wydaniu „Aktualności” pisaliśmy o podwyżkach diet z tytułu podróży służbowych (pierwszych od 9 lat). Tymczasem jak się okazuje, nie jest to ostatnie słowo Rządu w tym zakresie, ponieważ z uwagi na rosnąca inflację kolejna runda podwyżek – do 45 zł – zaplanowana jest na 01.01.2023; tak przynajmniej wynika z projektu zmiany rozporządzenia w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

 

Dodatkowo, planuje się wzrost diety i limitów na nocleg w zagranicznej podróży służbowej, które nie były zmieniane od marca 2013 r. Zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik do projektowanego rozporządzenia, kwoty diet wzrosną dla 31 państw, natomiast kwoty limitów na nocleg – dla 42 państw.