Implementacja dyrektyw UE

Do krajowego porządku prawnego nadal nie zostały implementowane dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE):

  • 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. Urz. UE L 305 z 26.11.2019, str. 17); termin upłynął 17 grudnia 2021,
  • 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 186 z 11.07.2019, str. 105); termin upłynął 1 sierpnia 2022 oraz
  • 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz. Urz. UE L 188 z 12.07.2019, str. 79); termin upłynął 2 sierpnia 2022

 

Prace legislacyjne są na następującym etapie:

  • nie wpłynął jeszcze do Sejmu projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenie prawa Unii; jest on dostępny na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL) – nr z wykazu UC101 i pozostaje na etapie opiniowania. Obecnie stosowanie zasad ochrony sygnalistów należy więc opierać na dyrektywie, co nie pozostaje bez znaczenia dla ich egzekwowania.
  • projekt nowelizacji Kodeksu pracy wprowadzający zmiany wynikające z dwóch pozostałych dyrektyw również nie wpłynął jeszcze do Sejmu – znajduje się na stronie RCL (nr z wykazu UC118).

 

Obok ustaw wdrażających wymienione dyrektywy od dłuższego już czasu trwają prace nad wprowadzeniem do Kodeksu pracy regulacji związanych z pracą zdalną oraz kontrolą trzeźwości pracowników. Są one najbardziej zaawansowane, tzn. ustawa zmieniająca Kodeks pracy w tym zakresie (druk nr 2335, dostępny na stronie internetowej www.sejm.gov.pl), po pierwszym czytaniu, jest opiniowana przez Komisję Nadzwyczajną do spraw zmian w kodyfikacjach.