Dodatkowe informacje dla pracowników wykonującym prace szczególne

Od 1 stycznia 2023 r. przepis art. 41 ust. 5 ustawy o emeryturach pomostowych  otrzymał nowe brzmienie, zmienione ustawą z dnia 9 marca 2022 r. o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych… (Dz. U. poz. 755). Obecnie płatnik składek jest obowiązany powiadomić zatrudnionych pracowników o treści wykazu stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz o wpisie lub odmowie dokonania wpisu do ewidencji.

 

Do 31 grudnia 2022 r., na mocy art. 41 ust. 5 ustawy o emeryturach pomostowych, płatnik był obowiązany powiadomić pracowników o dokonaniu wpisu do ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.