Badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia

Zgodnie z planami kontroli PIP na 2023 rok, szczególnej weryfikacji poddane zostaną następujące obszary działalności pracodawców:

  • kontrole i działania prewencyjne dla sektora budowlanego (w tym place budowy),
  • kontrole zagrożeń chemicznymi czynnikami środowiska pracy,
  • wzmożony nadzór nad zakładami pracy różnych branż w których występuje szczególnie duże ryzyko zawodowe związane z wysokimi przekroczeniami norm czynników szkodliwych dla zdrowia oraz wysokimi wskaźnikami wypadkowości.

 

Pozostałe obszary planowanych kontroli obejmą zwłaszcza:

  • legalność zatrudnienia cudzoziemców,
  • handel w niedziele,
  • czas pracy i wypłaty wynagrodzeń,
  • umowy cywilnoprawne,
  • proces kwalifikowania przez pracodawcę prac jako wykonywanych w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,
  • praca zdalna.